Pic

Konkreettista apua oppimisen ja keskittymisen haasteisiinOnko lapsellasi tai itselläsi oppimisen haasteita, hidas lukija, huono muisti, levoton, heikko keskittymiskyky, motorista kömpelyyttä, heikko itsetunto ja/tai psyykkistä stressiä kaikesta tästä? Sensomoottori - voi olla paras saatavilla oleva apu tilanteeseesi. Katso 7 min. esittelyvideo, mikä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja tervetuloa ratkaisujen maailmaan.

Menetelmiä on tutkittu Suomessa ja ulkomaillaNeurofysiologisen kuntoutuksen menetelmiä on tutkittu Suomessa ja ulkomailla mihin voit tutustua esimerkiksi www.sensomoottori.com sivuilla kohdasta Lisätietoja => Tutkimuksia


Oheisessa diagrammissa on opettajien mielipide (2007-8)Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla) kysyttäessä "Millä alueilla havaitsitte edistystä lasten tehtyä Sensomoottoriharjoittelua lukuvuoden ajan".

Pic

Verkkokurssi tai terapeutti kotiin

Verkkokurssi etenee kehitysvaihe kerrallaan lapsen luonnollisen kehityskaavan mukaisesti ja varmistaa ja käsittelee kaikki kehityksen osa-alueet. Suurin osa ongelmien taustasyistä löytyy nimittäin varhaisen kehityksen alueilta, aistien kehityksestä tai hermointegraation alueilta. Kokemuksen mukaan jos näiden alueiden ongelmat hoidetaan, on harvinaista että se ei auta. Verkkokurssissa on mukana kehityksen analyysi ja seurantalomakkeet, kirjalliset sekä video-opetusjaksot jokaiseen harjoitukseen.


Terapeutin kotikäynti

Jos tarvitset terapeutin tekemän tutkimuksen, tarjoamme kotikäyntipalvelun ja samalla kertaa vaikka useammalle perheenjäsenelle. Usein samassa perheessä nimittäin useampi tarvitsisi apua, mutta lähete saadaan vain yhdelle. Kotikäynnin perhe-paketti korjaa tämän tilanteen.

Ota kotikäynnistä yhteyttä s-postilla sensomoottori@gmail.com

Pic

Ongelmien ytimeen pitää vaikuttaa jos halutaan selkeää apua


Olet varmasti huomannut, että koulu ei useinkaan pysty parantamaan tai korjaamaan oppimisen ja keskittymisen ongelmia. Psykologi luokittelee ja kuraattori opastaa ja ohjaa, mutta ei kuntouta.


Monenlaisia terapioita - monenlaista apua


Markkinoilla on tarjolla erilaisia terapioita korjaamaan ja kuntouttamaan oppimisen ja keskittymisen haasteita. Osa niistä on ns. kognitiivisia, eli opetetaan asioita pienissä osissa ja sellainen on esim. neuropsykologinen kuntoutus. Sitten on terapioita, missä tekemällä tai leikin avulla pyritään saada muutosta ja apua, eli toimintaterapia tai sensorisen integraation toimintaterapia. Sitten on menetelmiä, missä pyritään vaikuttamaan ongelman ydinalueisiin, eli tutkitaan mitkä seikat aiheuttavat kullakin yksilöllä oppimisen ja keskittymisen haasteita, ja sellaista nimitetään neurofysiologiseksi kuntoutukseksi, ja tämä Sensomoottori on juuri sellainen.


Olemme todenneet, että jos lapsella ei ole neurofysiologisia oppimisen edellytyksiä, ei opettaminen tai toiminnan kautta oppiminenkaan ole tehokkainta, vaan ongelman aiheuttajiin on puututtava. Kun siinä onnistutaan, oppiminen ,keskittyminen, itsenäinen työskentely, lukeminen, muisti ja käytöksen kontrolli paranevat kuin itsestään. Eli silloin tiedetään ongelman syiden poistuneen.


Sensomotorinen terapeuttinen harjoittelu sopii myös aikuisille.

Samat testit, alalyysit, terapiaohjeet ja sama päivittäinen harjoittelu tarvitaan tuloksiin pääsemiseksi. Seuraa ohjeita ja ole sinnikäs.


Sensomoottori-harjoitukset

kohdistuvat ongelmien ytimeen ja korjaavat niitä. Harjoitukset ovat esimerkiksi

· Tasapainon kehittäminen, jolloin tästä seikasta johtuvat silmien kohdistamisen ja kehon motoriset ongelmat vältettäisiin

· Varhaisen kehityksen varmistava sensomotorinen harjoittelu 0-18 kk

· Aivopuoliskoja integroivat harjoitukset

· Tuntoaistin harjoittelu

· Näköaistin harjoittelu

· Auditiivinen harjoittelu (kuuloaisti).

· Ääreishermoston harjoittelu (kädet, sormet, jalat, varpaat)

· Aikakäsitteen harjoittelu.

· Vasen – oikea hahmottamisen harjoittelu.

· Oman kehon hahmottaminen

· Avaruudellinen hahmottaminen

· Koordinaatiokyvyn tehostaminen

· Monimutkaiset erillisharjoitukset (koordinoitu toiminta).

· Logiikan ja ajattelun laadun kehittäminen


Kuten huomaat, ohjelma on täydellinen ja käy läpi lapsen varhaisen kehityskaavan, aivojen tärkeän integroinnin, aistit, kehon motoriikan ja koordinaatiokyvyn tehostamisen sekä ajattelun laadun parantamisen.

Pic

Verkkokurssin hinta on 280,00€Hinta siältää laajan neurofysiologisen harjoitusohjelman, analyysi- ja seuranrtalomakkeet, video-opetusfilmit sekä kurssikirjan "Miksi en opi?". Kurssilisenssi on 1 1/2 vuoden mittainen, missä ajassa ehtii hyvin tehdä koko ohjelman.


Sinulla on lisäksi 2 viikon mahdollisuus perua tilauksesi ja saat rahat takaisin. Reilu peli


Kotikäynnin hinta määritellään tapauskohtaisesti.

Ota siitä yhteyttä vaikka s-postilla sensomoottori@gmail.com tai soita 040 7011 524
Pic

Nykyaikainen tietotekniikka mahdollistaa kuntouttavan ohjelman opettelun näin edullisesti tai tarvittaessa tilaa kotiin terapeutin kotikäynti s-postilla sensomoottori@gmail.com

Katso mitä muut sanovat kokemuksistaan:

Pic

14-päivän rahat takaisin takuu


Sensomoottoria ei tarvitse ostaa kuin sikaa säkissä. Jos olet pettynyt tuotteeseen, saat rahat takaisin 2-viikon ajan.

Pic

Tilaa nyt Sensomoottori verkkokurssi "Enroll now" nappulasta tai tilaa terapeutin kotikäynti sähköpostilla sensomoottori@gmail.com

Onko elämässäsi jotain tärkeämpää kuin lastesi mahdollisuus edetä opinnoissaan?